Tävlingsvillkor

Klubbens tävlingsvillkor revideras årligen av Tävlingskommittén. Senast reviderat 2022-11-23

Tävlingsvillkor 2023

Klubbens tävlingsvillkor revideras årligen av Tävlingskommittén samt Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i Ystad GK:s tävlingsvillkor under pågående år.

För alla tävlingar gäller "Regler för Golf-spel 2019-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok 2019". SGF:s Tävlingsvillkor, Lokala regler och tävlingsvillkor för Ystad GK samt för viss tävling uppsatta regler. Lokala regler samt tillfälliga lokala regler finns anslagna på gaveln till kanslibyggnaden.