Tävlingsbestämmelser

Klubbens tävlingsbestämmelser revideras årligen av Tävlingskommittén. Senast reviderat 2021-11-23

Tävlingsbestämmelser 2022

Klubbens tävlingsbestämmelser revideras årligen av Tävlingskommittén samt Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra i Ystad GK:s tävlingsbestämmelser under pågående år.

För alla tävlingar gäller "Regler för Golf-spel 2019-, SGF:s Spel- och tävlingshandbok 2019". SGF:s Tävlingsbestämmelser, Lokala regler och tävlingsbestämmelser för Ystad GK samt för viss tävling uppsatta regler. Lokala regler samt tillfälliga lokala regler finns anslagna på gaveln till kanslibyggnaden.