Klubb & Medlemskommittén

Välkommen till Klubb och medlemskommitténs sida.

Kommitténs uppdrag är att verka för trivselskapande händelser inom klubben både för klubbens medlemmar och gäster av alla kategorier och åldrar.

 

Kommittén skall verka för både nya och äldre medlemmar, men särskild vikt skall läggas vid nyblivna medlemmar.
Några målsättningar för 2017

  • Att introducera nya medlemmar i golfspel och YGKs klubbliv.
  • Att ha en väl fungerande fadderverksamhet för nybörjare.
  • Att ansvara för arrangemang och åtgärder i syfte att värva medlemmar till klubben.
  • Att arrangera nybörjartävlingar för medlemmar som ännu inte fått officiellt hcp.
  • Att arrangera informations- och klubbträffar för alla medlemmar.
  • Att arrangera prova på dagar.
  • Att planera och genomföra fester och andra arrangemang för medlemmar.


Sist men viktigast
Att skapa stolthet och glädje över att vara medlem i YGK.

Aktiviteter
Kommittén kommer efterhand att lägga in information om de olika aktiviteterna på denna sida.

Torsdag 4 maj är det klubbkväll - Välkomna (se bifogat dokument)