Klubb & Medlemskommitté Fadderverksamhet

Välkommen till Klubbkommitténs sida. Kommitténs uppdrag är att verka för olika trivselskapande händelser inom klubben både för klubbens medlemmar och gäster av alla kategorier och åldrar.

Lotta Rosborg

Ledamot/Golfvärdar

Bo Müntzing

Ledamot/Faddergolfen

Britta Lexeus

Ledamot/Faddergolfen

Britt-Marie Hallén

Ledamot/Faddergolfen

Håkan Nilsson

Ordförande

Per Rosborg

Ledamot/Faddergolfen