Klubb & Medlemskommittén

Välkommen till Klubb & medlemskommitténs sida. Kommitténs uppdrag är att verka för olika trivselskapande händelser inom klubben både för klubbens medlemmar och gäster av alla kategorier och åldrar.

Lotta Rosborg

Ledamot/Golfvärdar

Britta Lexeus

Ledamot/Faddergolfen

Britt-Marie Hallén

Ledamot/Faddergolfen

Håkan Nilsson

Ordförande

Per Rosborg