Verksamhetsplan 2019

Övergripande verksamhetsmål för 2019 Kommitténs uppdrag är att ansvara för öppna aktiviteter som riktar sig till alla herrar som är 22 år eller äldre genom att organisera gemensamt spel och tävlande.

Övergripande mål för verksamheten
• Att verka för en ökad närvaro och aktivitetsnivå bland alla herrar
• Att stärka klubbgemenskapen
• Att öka herrarnas golfkompetens och spelstandard
• Att göra det attraktivt bland herrar att delta i de olika serielagen
• Att skapa utbytesträffar med nya och gamla vänklubbar
• Att verka för att klubbens herrseniorer, i kategorin 55+, under gemytliga och trevliga former
skall kunna träffas och spela golf tillsammans samt stimuleras till deltagande i andra klubbars
H 55+ tävlingar.
• Att stödja klubbens arbete och verksamhet på det sätt och i de frågor som efterfrågas av
styrelsen och andra kommittéer.