Seriespel

Göran Larsson är ansvarig för Seriespelet för Herrar. är representant för YGK i Skånes Seriespels möten. Kommer att kontakta tilltänkta lagledare i respektive åldersklass och serie. Allt seriespel 2020 ställdes in av Skånes golfförbund