Möten och protokoll

Kommitté möten

 Mötet den 25 jan. ett förberedande möte inför 2023 års aktiviteter. Ett av våra underlag till mötet var de synpunkter och förslag som kom in efter förra årets serie. Var och en av medlemmarna i kommittén fick till uppgift att fundera på hur vi skall sätta upp 2023 års tävling.

Mötet den 5 april fastställde på tävlingsbestämmelserna för 2023. Dessa kan läsas i samband med anmälan till tävlingen och under fliken Herrdagar