Herrdagar

Under sommaren spelar vi en ”Herrdagstävling”  som innehåller 15 ronder. Av dessa räknar vi de fem bästa för att utse finalister.

I år spelar vi i två klasser med fritt val av tee vid varje speltillfälle. Den klass man startar i behålls under hela serien. Anmälan skall ske senast kl.12:00 två dagar innan tävlingsdagen.

Avlutnings spel med prisutdelning och gemensam eftersits.