Herrkommittén

Beskrivning av det interna arbetet

Vi har fyra möten per år, mötena protokollförs och finns att finna under fliken protokoll.

Mötena innehåller informationsutbyte med Styrelsen, kansli och banchef.

Frågor som uppkommit från medlemmar används i denna dialog.

Utveckling och planering av tävlingar och utbyte med andra klubbar.

Planering av de årliga utflykterna.