Herrkommittén

Beskrivning av det interna arbetet

Vi har fyra möten per år, mötena protokollförs och finns under fliken protokoll.

Mötena innehåller informationsutbyte med styrelsen, klubb- och banchef.

Vi utvecklar och planeriar tävlingar, utbyte med andra klubbar  samt årliga utflykter.

Ni kan läsa mera i vår verksamhetsplan som finns nederst på sidan.

Under respektive år (till höger) finns information om aktiviteter, protokoll och mycket annat.

 

Medlemmar i Herrkommittén

Lars Christersson  christersson.l@ystad.nu

Göran Larsson       sglarsson@telia.com

Ingold Wihlborg    ingold.wihlborg@golde.se

Anders Friis          friis@nybrostrand.nu

Bo Sterner           sterner.bo@gmail.com

Göran Schöön      gschon49@gmail.com