Herrkommittén

Beskrivning av det interna arbetet

Vi har fyra möten per år, mötena protokollförs och finns under fliken protokoll.

Mötena innehåller informationsutbyte med styrelsen, klubb- och banchef.

Vi utvecklar och planeriar tävlingar, utbyte med andra klubbar  samt årliga utflykter.

Ni kan läsa mera i vår verksamhetsplan som finns nederst på sidan.

Under respektive år (till höger) finns information om aktiviteter, protokoll och mycket annat.