Herrkommittén

Stefan Engdahl

Ordförande

Bo Sterner

Ledamot

Samordnare med bankommittén, medlem i Domarkommittèn och HCP kommittén.

Tävlingansansvarig för Herrdagarna

Lars Christersson

Ledamot

Samordnare med tävlingskommittén, medlem i Domarkommittèn och HCP kommittén.

Webb ansvarig för kommittén

 

Göran Skybäck

Ledamot

Samordnare med Styrelsen, medlem HCP kommittén.

Tillika ordförande i Klubben

Anders Friis

Ledamot

Är samordnare för Herrk. med Medlemskommittén

Bertil J.

Övergripande ansvar för seriegolfen för herrar

Övergripande ansvar för seriegolfen för herrar

Göran Larsson

Sekreterare

Sekreterare

Göran Svensson