Protokoll 2023-05-11

Potokoll

Fört vid möte med Fastighetskommittén 2023-05-11

Närvarande: Birgitta Sjöberg, Håkan Wettergreen, Lars Åkesson, Kurt Håkansson samt Per Rosborg (del av tiden)

Förberedelser för sommarhändelser

  • Italiensk afton, Scen + tält till Rock´n Roller skall byggas av Byggruppen, ev kan släp med kapell användas
  • 2 grillar skall inköpas på Rusta ( anm. Restaurangen har köpt in 1 st redan). Dvs behov endast 1.
  • Golfveckan inga speciella behov. Byggruppen skall ha en beredskap att bygga ut uteplatsen med ett tält 8x5 m

Övrigt

  • Byggnaderna skall anpassas till ny norm betr LED-belysning. Kansli och vagnbod

 klart, maskinhall stort behov. Övriga byggnader efter hand, anpassat till budget.

  • I pollarna kommer ett utbyte av toppen att ske
  • Där nuvarande ”vägvisare” står skall sättas upp en belyst infoskylt.
  • Trädäcket utanför restaurangen ses över och repareras.
  • Logens sydsida skall rödmålas gm banarbetarnas försorg, färg finns.
  • Dörröppnare till restaurangens ytterdörr monteras, ref Klubbchefen. Det finns ”fotpedaler” för dörröppning, eftersom dörröppnaren är främst avsedd för restaurangpersonal bör denna lösning undersökas

Ystad 2023-05-14

Kurt Håkansson