Protokoll 2023-02-15

Protokoll 2023-02-15

Fastighetskommittén

Protokoll fört vid ordinarie möte 02-15

Närvarande: Birgitta Sjöberg, Håkan Wettergreen, Jörgen Gullstrand, KG Svensson, Kurt Håkansson, Lars Åkesson, Thomas Nilsson.
Saknades: Svend Harild

Avsikten med mötet var att lista de objekt, som behöver åtgärdas under 2023.

Objekt - Ca kostnad - Utförs av

Flyttning av vita paviljongen till sydsidan av gräsmattan öster om tee1, 10 000,  Byggruppen

Flytt/rep av fasta möbler till småbuskarna längs gången mot tee1 ingår i ovan

Trägolv runt restaurang, byte av brädor, 5 000, Byggruppen

Rödmålning av logens sydsida och nedre ½ av västergaveln, färg finns Ord lön Banarbetarna

Ommålning av damernas omklädningsrum (utförs tidigt på våren 2023), 10 000, Byggruppen

Skåpen i damernas omklädningsrum förses med nya lås Byggruppen

Dörröppnare till restaurangen, 20 000, Ystad låsservice

Omläggning/utvidgning av plattorna vid gamla Klubbhuset ytterligare plattor finns. Torsdagsgänget

Utöver ovan skall två andra objekt hanteras.

  • All belysning, inne och ute, måste för att uppfylla kommande bestämmelser, bytas från kvicksilver till Led. Enda område som är klart är vagnbodarna. Detta hanteras av Fastighetskommittén med hjälp av byggruppen(TT)
  • Restaurangen har framfört önskemål om bättre skyltning. JG och KH undersöker: önskemål, behov, bestämmelser och avtal med restaurangen och svarar för ev tillståndsansökningar