Protokoll 2022-08-15

Protokoll 2022-08-15

Protokoll fört vid ordinarie möte 08-15, bygger på protokoll 05-18

Fram till 08-14 har FK använt 192 377 av tilldelade 285 000 kr. 
FK har avstått ca 50-75 tkr för reparation av restaurangtaket. Vilket innebär att dörröppnare till restaurangen flyttas till 2023.

Beslutad åtgärd Tid Prel kostnad  
       
Golv runt restaurang, vissa brädor börjar bli dåliga, yttre brädor används för lagning och ersätts med vanlig spont.

aug/sep 5 000  
Starterutrymme tee 1, beslöts försöka flytta den vita paviljongen till sydsidan av gräsmattan ÖSTER om tee1, intill gången.
Samtidigt flyttas möblerna.
  5 000  
Byta belysning i vagnbodar/maskinhallen, belysning inköpt 

senare
delen av 2022

5 000  
Rödmålning av maskinhallens sydsida och nedre ½ av V gaveln. Arbetet utförs på helger av två banarbetare.
Färg finns och kommer att funktionstestas.

Banarbetarna ersätts med ordinarie lön. Uppskjutits pga tidsskäl.

 aug/sep    
Av ovan framgår att utvidgning av golfbilsgaraget helt har tagits bort och flyttats till senare, då verkligt behov föreligger. 

     
Projekt 2023

     
Restaurangfönster vid uteplats repareras

     
Målning av damernas omklädningsrum      
       
Toasitsar byts överallt, 7st    ca 700/stol  
       
Dörröppnare till restaurangen

   30 000  
Protokollsanteckning

Restaurang Cicerone vill ha en "ordentlig" skylt vid infarten