Protokoll 2022-05-18

Protokoll fört vid ordinarie möte 05-18, bygger på protokoll 05-03

Beslutad åtgärd Tid Prel kostnad  
       
Toalettlås G:la klubbhuset

klar 0  
Palissad runt restaurang, målning

påbörjad 15 000  
Golv runt restaurang, vissa brädor börjar bli dåliga, yttre brädor används för lagning och ersätts med vanlig spont.

 aug/sep

10 000  
Restaurangfönster byts ut

 juni 25 000  
Dörröppnare restaurangdörren, Jörgen

  30 000  
Starterutrymme tee 1, beslöts försöka flytta den vita paviljongen till sydsidan av gräsmattan ÖSTER om tee1, intill gången. Detta eftersom vi inte fått någon sponsring av en Friggebod.

  5 000   
Handikappramp mot kioskentrén

maj  5 000   
Byta belysning i vagnbodar/maskinhallen inköpt  5 000   
       
Arbete utförs under senare delen av 2022      
       
Rödmålning av maskinhallens sydsida och nedre ½ av V gaveln. Arbetet utförs på helger av två banarbetare. Färg finns och kommer att funktionstestas.
Banarbetarna ersätts med ordinarie lön.

     
Av ovan framgår att utvidgning av golfbilsgaraget helt har tagits bort och flyttas till senare, då verkligt behov föreligger.