Protokoll 2023-06-19

YGK

Fastighetskommittén

Protokoll fört vid möte 2023-06-19

Närvarande: Håkan Wettergreen, KG Svensson, Lars Åkesson, Svend Harild, Thomas Nilsson, Jörgen Gullstrand, Daniel Grant och Kurt Håkansson

Plats: Maskinhallen

1 Energibesparing i Maskinhallen

Konstaterades att belysningen skall bytas till LED. Ventilation och värmeåtervinning behöver ses över, detta ansvarar KG för. Jörgen informerade om att Färs- & Frosta Sparbank har ett bidrag för energibesparingsåtgärder. Detta kan vi söka nästa gång. Bidraget är på max 100 000 kr. Som ersättning för/komplement till nuvarande dieseluppvärmning diskuterades Luft-Luftuppvärmning, Luft-Värmeuppvärmning, Solpaneler och/eller Jordvärme. Kommittén beslutade, eftersom det är komplicerade frågor, att Jörgen bokar in ett möte med en energirådgivare, som undersöker/ger förslag på åtgärder för såväl Maskinhallen som Restaurangen. Jörgen och Kurt deltar vid detta.

2 Fettavskiljare till restaurangen

Jörgen har haft kontakt med Ystads Rörtjänst, som rekommenderat en lösning, som samlar in fett från restaurangens samtliga avlopp. Denna kan placeras i källarutrymmet nederst mot SV. Även avhärdningsfiltret kan ingå i denna modifiering. Vissa rör behöver dras om eftersom det redan är bakfall i dem. Fettet från stekning samlas redan in i behållare, som lämnas till återvinningscentralen. KG Svensson tar fram underlag och svarar för att handlingar kommer in till Ystad Kommun senast 1 sept 2023.

3 Alltoa i stället för Bajamaja

Klubben har fått information från Alltoa att man kommer att höja sina priser 1 september. Alltoa behöver varken el eller vatten och tömningsbehovet är någon enstaka gång/år. Den billigaste modellen kostar ca 100000 kr. Kommittén beslöt att föreslå inköp av 1 st  i stället för nuvarande Bajamaja.

Ystad 2023-06-19