Fastighetskommittén Budget 2022

Fastighetskommitténs ingångsvärde för 2022 är 250 000.
En eventuell takomläggning eller ombyggnad av restaurangen ingår inte i denna summa.
Vi har under jan förbrukat ca 6000 kr