Fastighetskommittén Budget 2021

Fastighetskommitténs budget för 2021 var 185 000
Av detta återstår 25 000
Pengarna har använts till:
Allt material till uteplatsen
Allt material till golfbilsgaraget 
Ventilation i restaurangen
Grävmaskin, totalt 80 000
Belysning till övningsområdet
Trappräcke inköpt och monterat 20 000 
ÅTERSTÅENDE KOSTNADER:
Elektrisk dörröppnare till restaurangen 20 000

Detta innebär att endast smärre åtgärder kan vidtas under 2021.