Fastighetskommittén Budget 2023

Fastighetskommitténs budget för 2023 är 250 000.