Byggarbetsgruppen

Byggarbetsgruppen består av, 
Lars Åkesson
Svend Harild
Hans-Olle Persson 
Bengt Persson
Dan-Ola Freudenthal
Göran Skybäck
Göran Schön
Thomas Thorkelsson