Åtgärdsbehov

Åtgärdsbehov 2021 och framåt

Objekt Akut inom 1 år > 1år
Restaurangtak läckage akutåtgärdat!      
Restaurangtak, lägga om övre pannraden     alternativt  ->
Restaurangtak, byta hela taket till plåttak
(V sidan 126, Nv sidan 14, Ö sidan 59.5 kvadratmeter)   
   alternativt  -> 
Restaurangkällaren maskiner service  X    
Restaurang källaren ingång byggs om, större   X X
Restaurangkällaren, bekämpning av ohyra  X    
Golv g:la bilgaraget, slipa måla upp linjer    X  
Toa 6:an, utrymmet utanför, betonggolv    X X
Maskinhallen infiltration, oljeavskiljare rengöra    X  
Maskinhallen, asfalt på infart     X
Maskinhallen, vagnslidret, betonggolv   X  
Maskinhallen div måleri    X X
G:la klubbhuset lås till toadörren    
Starterutrymme vid tee1       
Åskvarningssiren      X  
Elvagnsgarage, G:la klubbhuset/G:la bilgaraget    
Värmepumpar, diverse, underhåll    
 Nytt golfbilsgarage etapp 2