Seriegolf

2018 har Ystad GK:s damer medverkat i Skåneserien, D-50, D60, Foursome hcp och Skåneserien Kategorierna 1,2 och 3.

2019 kommer vi att delta i D-50, D-70, Foursome hcp och Skåneserien kategorierna 1,2 och 3.

Skåneserien är indelad i 3 kategorier,  hcp 0-20,4, 20,5-26,4 och 26,5-36,0. Laget består av 4 spelare och det är de 3 bästa resultaten som räknas. Förhoppningen är att fler damer kommer ut och spelar med varandra oavsett om de har lågt eller högt hcp. Skåneserien är indelad i Zonerna syd, mitt och nord.

För varje lag finns det coacher/lagledare. Deras uppgifter är att uppmuntra damerna att delta i tävlingarna och tillsammans med Lotta Zaar ta ut lagen. Coacher är: D-50 Carina Lindroth-Broman, D-70 Britta Lexéus, Foursome Hcp Lotta Zaar, Skåneserien K1 Gunilla Jönsson och Marianne Lindvall, K2 Lisa Wettergreen och för K3 Kajsa Hallström. Coachernas namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i damrummet.

Det finns även en pärm i damrummet med information och datum för alla tävlingarna. Där skriver du upp dig för vilka tävlingar du önskar delta i. Lotta Zaar och coacherna har även all information gällande när, var och hur!

Välkomna till årets seriespel och lycka till!