Seriegolf

 2017 har Ystad GK:s damer medverkat i Skåneserien, D-50, samt Foursome hcp.

2018 kommer vi att delta i D-50, D-60, Foursome hcp och Skåneserien alla kategorier.

Skåneserien är indelad i 3 kategorier,  hcp 0-20,4, 20,5-26,4 och 26,5-36,0. Laget består av 4 spelare och det är de 3 bästa resultaten som räknas. Förhoppningen är att fler damer kommer ut och spelar med varandra oavsett om de har lågt eller högt hcp.  Zonindelningen för Skåneserien är också annorlunda sedan 2017 gå in på Skånes golfförbunds hemsida eller titta i pärmen som finns i damrummet för ytterligare information. 

Nytt för Ystad 2018 är att det finns coacher/lagledare för varje lag. Deras uppgifter är att uppmuntra damerna att delta i tävlingarna och  tillsammans med Lotta Zaar ta ut lagen.

Det finns en pärm i damrummet med information och datum för alla tävlingarna. Där skriver du upp dig för vilka tävlingar du önskar delta i. Lotta Zaar och coacherna har all information gällande när, var och hur!

Välkomna till årets seriespel och lycka till Ystad!