Seriegolf

År 2023 kommer vi att delta i D-60 med två lag, Foursome hcp och Skåneserien kategorierna 1,2 och 3. 

Skåneserien är indelad i 3 kategorier,  hcp 0-22,9, 23,0-29,9 och 30,0-40,0. Laget består av 4 spelare och det är de 3 bästa resultaten som räknas. Förhoppningen är att fler damer kommer ut och spelar med varandra oavsett om de har lågt eller högt hcp. Skåneserien är indelad i Zonerna Syd, Mitt och Nord.

För varje lag finns det coacher/lagledare. Deras uppgifter är att uppmuntra damerna att delta i tävlingarna och tillsammans med Carina Lindroth-Broman ta ut lagen. Coacher är: D-60 Carina Lindroth-Broman, Foursome Hcp Eva Jökkel-Kortelainen, Skåneserien K1 Gunilla Jönsson och Marianne Lindvall, K2 Lisa Wettergreen och för K3  Ingrid Åkesson. Coachernas namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i damrummet. Information om speldagar samt resultaten från de olika tävlingarna presenteras på anslagstavlan vid omklädningsrummen.

Välkomna till årets seriespel och lycka till!