Seriegolf

År 2021 kommer vi att delta i D-60, D-70, Foursome hcp och Skåneserien kategorierna 1,2 och 3.

Skåneserien är indelad i 3 kategorier,  hcp 0-20,4, 20,5-26,4 och 26,5-36,0. Laget består av 4 spelare och det är de 3 bästa resultaten som räknas. Förhoppningen är att fler damer kommer ut och spelar med varandra oavsett om de har lågt eller högt hcp. Skåneserien är indelad i Zonerna syd, mitt och nord.

För varje lag finns det coacher/lagledare. Deras uppgifter är att uppmuntra damerna att delta i tävlingarna och tillsammans med Carina Lindroth-Broman ta ut lagen. Coacher är: D-60 Carina Lindroth-Broman, D-70 Britta Lexéus, Foursome Hcp Eva Jökkel-Kortelainen, Skåneserien K1 Gunilla Jönsson och Marianne Lindvall, K2 Lisa Wettergreen och för K3 Kajsa Hallström. Coachernas namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i damrummet. Information om speldagar samt resultaten från de olika tävlingarna presenteras på anslagstavlan vid omklädningsrummen.

Välkomna till årets seriespel och lycka till!