Vårmöte 2013

43 damer samlades för tävling, lunch och vårmöte.