Damkommitté

Välkommen till Damgolfen på Ystad GK. Nedan följer en förteckning med namn, telefonnummer och e-postadresser till oss som ingår i Damkommittén. Carina Lindroth-Broman ansvarar för seriegolfen. Carina kommer inte att ha några andra åtaganden i Damkommittén. I bilden: Längst fram från vänster, Eva Christersson, Britt-Marie Malmqvist, Inger Nilsson. Bak från vänster Lisbeth Larsson och Carina Lindroth-Broman.

Britt-Marie Malmqvist

Ordförande

Eva Christersson

Sekreterare

Carina Lindroth-Broman

Seriegolfansvarig

Inger Nilsson

Lisbeth Larsson