Damkommitté

Välkomna till en ny säsong "Damgolf". Spelprogrammet som publiceras under fliken Damdagar 2020 är i år, på grund av pågående pandemi ett levande dokument. Golfförbundets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har en stor inverkan på våra spelformer. Detta har beaktats i programmet för maj och juni. Vi har nu även anpassat och justerat programmet för resten av säsongen.OBS att programmet är ett levande dokument och kan komma att ändras pga pågående pandemi. Med variation i spelformera och varierande starttider hoppas vi trots allt kunna locka fler damer att delta på våra damdagar. Nedan följer en förteckning med namn, telefonnummer och e-postadresser till oss som ingår i Damkommittén. Carina Lindroth-Broman kommer att ansvara för seriegolfen efter Lotta Zaar. Carina kommer inte att ha några andra åtaganden i Damkommittén.

Britt-Marie Malmqvist

Ordförande

Eva Christersson

Sekreterare

Carina Lindroth-Broman

Seriegolfansvarig

Inger Nilsson

Lisbeth Larsson