Bankommitté

Daniel Grant - daniel@ystadgk.se

Jan Heander - argogolv@hotmail.com

Bo Sterner - sterner.bo@gmail.com

Inger Nilsson - inger_nilsson@hotmail.com

Anette Müntzing - muntzingsanette@gmail.com

Anders Hammer - a.hammer@telia.com

Dan Thynell, orförande - danthynell@gmail.com

Tomas Rosensköld - tomas.rosenskold@storaenso-com

Rickard Olsson - rickardolsson2@gmail.com

Christer Wester - christer.wester@hotmail.com

Lars Åkesson - akessonlars@nybrostrand.nu