Ombyggnad bevattningsanläggning

Ombyggnad bevattningsanläggning

Då påbörjas arbetet med att bygga om vår bevattningsanläggning. Det kommer som vi tidigare meddelat vara hål 3-7 som byggs om. I denna etapp kommer vi också att se över styrsystem och pumpanläggningen. Arbetet påbörjas torsdagen 26/11 och beräknas vara klart innan jul om inte vädret sätter käppar i hjulet. En del mindre förberedelser kommer att ske i morgon tisdag.

Detta kommer att påverka tillgängligheten på banan under tiden arbetet sker. Vi kommer att stänga av hål 3-7 måndag till fredag tills arbetet är klart, preliminärt 26/11 till 24/12. Då får man spela hål 1,2, 8 och 9 för att sedan spela 10-18.

På helgerna kan man spela hål 1-18 i vanlig ordning. Hamnar man i någon del av banan som är under arbete råder onormala banförhållande vilket ger fri dropp enligt 16.1a.

 

Kommentarer

Fler artiklar