Vårmöte 2021

 

 

Kallelse 

Ystad Golfklubb 

Vårmöte 2021 

 

Torsdagen 22. april 

Vårmötet genomförs genom att röstberättigad medlem svarar på enkät 

 

Handlingar inför vårmötet såsom Verksamhetsberättelse 2020Årsredovisning 2020revisorernas berättelse och inkomna motioner med styrelsens yttrande tillsänds medlem senast en vecka före årsmötet via e-post samt finns tillgängligt, i tryckt form i golfshopen och upplagt på YGK hemsida. 

 

Inför vårmötet lämnar styrelsen förslag på tre ärenden: 

  • Ombyggnad av bevattningsanläggningen 
  • Medlemstak och kösystem 
  • Korthålsbana 

 

Vi önskar era enkätsvar senast torsdagen den 22. april. 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Onsdagsgolf herrar 2021-04-06
Vårmöte 2021 2021-03-30
Easton Golf Spring Tour 2021-03-19
Arbete på klubben 2021-01-28
Gilla YGK Facebook 2021-01-28