Höstmöte 2020

På grund av rådande läge avseende coronapandemin kan vi nu konstatera att höstmötet inte kan genomföras på traditionellt sätt genom att kalla YGK medlemmar till ett fysiskt höstmöte den 18:e november.

Enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer kopplat till Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska bl.a. föreningars årsmöten antingen skjutas på framtiden eller hållas digital. Vi kan inte heller hålla möten med 50 deltagare eller fler.

Olika alternativ har övervägts. Styrelsen har beslutat att genomföra höstmötet genom att skicka ut en enkät med ett antal frågeställningar som vi ber dig besvara senast den 18:e november. Målet är att vi får in så pass många svar att vi kan anse att höstmötet har hållits genom enkäten. Styrelsen är medveten om att detta inte är strikt i enlighet med våra stadgar men situationen kräver extraordinära ställningstagande.

Handlingar som bifogas som pdf-filer:

- Verksamhetsplan 2021-2025

- Förslag på tak för antalet medlemmar, medlemskapstyper, medlems- och årsavgifter, avgifter för förvaring samt Budget 2021.

- Valberedningens förslag på styrelse inkl suppleanter och revisorer inkl suppleanter.

- Förslag till ledamöter i valberedning.

- Ombyggnad av bevattningsanläggningen.

- Barnrättsplan för Ystad GK.

- Enkät.

Enkäten besvaras senast den 18:e november på något av följande sätt:

1. Ifylld enkät skickas via mejl till info@ystadgk.se

2. Ifylld enkät lämnas till kansliet.

3. Fotografera ifylld enkät och skicka till info@ystadgk.se

Vid frågor på handlingarna ring eller kontakta:

Ingemar Nilsson, ordförande 0702-375761 ingemar.a.nilsson@telia.com

Jörgen Gullstrand, klubbchef 0411-237800 klubbchef@ystadgk.se

Inga motioner har inkommit.

Handlingarna är även tillgängliga i shopen.

   
   
   
   
   
   

Kommentarer

Fler artiklar