Nytt sätt betala rangebollar

Betal- och Kreditkorts läsare nu installerad på bollautomaten

Vi har nu tagit bort möjligheten att betala med 10 kr mynt vid träning på rangen. Hanteringen av alla mynt är kostsam samt besvärlig. Dessutom minskar vi inbrottsrisken i automaten framöver. 

Vi har installerat en Betal- och Kreditkortsläsare istället. Den är gul till färgen. 
Många anläggningar använder idag samma system vi nu har installerat. 

Den är enkel i sin funktion. Kräver inga koder.
Ni för upp kortet i läsaren. Låter det sitta kvar och tar sedan ut kortet när läsaren säger så och ni har fått era bollar.
Vill ni ta ut fler hinkar så upprepa samma procedur igen. 

Ni får 25 bollar för 15 :-.
Beloppet dras direkt på kortet när det siter i läsaren. 

Klubbens eget rangekort går fortfarande att använda på samma sätt som tidigare. Se bilden.

 

Kom i håg att vi har elljus på rangen så träning kvällstid är möjligt.

Välkomna

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
2-mannascramble 2018-05-23
Three in One 2018-05-15
Resultat KM Match 2018-05-13
"KM i matchspel" 2018-05-06
Handicapjakten 6 maj 2018-04-30