Banstatus

Banstatus

 

Då var det snart dags för den årliga dressningen av våra fairways. Vi har gjort detta 5 år i rad och nu har effekten börjat visa sig. Vi har under dessa åren lagt ut runt 1 500 ton sand på våra fairways. Vi planerar att dressa fairways torsdag och fredag, 16-17/11 i nästa vecka. Vi väljer att inte stänga av banan under detta arbete men det kräver att ni spelare visar hänsyn till banpersonalen. Banpersonalen måste ha företräde eftersom det inte går att flytta ekipaget för spelare när man väl påbörjat dressningen av aktuell fairway. Då måste man som spelare vara beredd på att vänta. 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Quiz afton 2023-11-08
Banstatus 2023-11-08
Höstmöte 2023 2023-09-01
Information från Herrkommittén 2023-05-07
Kallelse Vårmöte 2023 2023-03-15