Historik

Under uppbyggnad

1930-talet

Det var på Saltsjöbaden allt började!

På 1920-talets somrar kom många gäster till Ystads Saltsjöbad och de återkom år efter år. De trivdes och hade mycket trevligt tillsammans. Vid en av dessa sammankomster, 1929, frågade en av gästerna borgmästare Stenberg - ordförande i Saltsjöbadens styrelsen - om inte en golfbana kunde anläggas på Nybrofältet, då tider på stadens bägge tennisbanor var mycket svåra att få. Borgmästaren lovade att göra vad han kunde.

Det var så det började. På våren 1930 gav I 7, som ägde Nybrofältet, tillstånd att anlägga en golfbana och bygga ett klubbhus. I maj samma år sammankallade borgmästare Stenberg till ett möte för alla golfintresserade och ett tiotal infann sig. Man beslöt att bilda Ystads Golfklubb. Antalet medlemmar under 1930-talets första hälft var ca 25 och under den andra ökade medlemsantalet med ett tiotal.

Ystads Allehanda Anno 1930
Om klubbens första tävling skrev YA så här 1930: "Gårdagens tävlingar rönte livlig anslutning såväl vad deltagare och åskådare angår, men så var också vädret det mest idealiska för båda parter. En ljum bris svepte in över den solbelysta, gröna mattan, mjuk och elastisk att beträda efter regnet."

Klubbens första Hole in One?
Den 21 maj 1932 slogs troligen klubbens första Hole in One av medlemmen Svante Åfeldt under matchspel mot disponenten Axel Grimlund. Händelsen som inträffade på dåvarande hål 7 är dokumenterad i ett intyg som sänts till Svenska Golfförbundet.

Utbytesmatcher
Under början på 30-talet startade också utbytet med både Bedinge och Kristianstad. Av dessa lever faktiskt Bedinge matchen fortfarande kvar och spelas varje år i september.

Lite fakta från 1932
Ordförande:  Borgmästare J. Stenberg
Ledamöter: Disponent C. Jönsson, Konsul E.Bjurström, Löjtnant S.Åfeldt, Disponent A.Grimlund, Överstinnan R.Björnström, Överläkare L. Andrén och Fru H.Liedberg
Suppleanter: Godsägare J.Lachman, Borgmästarinnan A. Stenberg, Doktor J.Bredenberg
Revisorer: Trafikchef K.Nihlén, Hovrättsnotarie P.W Eggersten
Revisorsuppleanter: Konsul A.Berglund, Distriktsveterinär N.O Persson

Klubbavgiften: 15 kr
Familjeavgift: Två personer 25 kr, Tre personer 30 kr samt för varje ytterligare familjemedlem 5 kr
Junioravgift: 7:50 kr
Månadsavgift: 10 kr
Avgift för speldag, Greenfee: 1:50 kr

Klubben disponerade 9 hål som spelades 2 varv, Par 70, 4486 m. Banrekord på 30-talet var 75
Enligt 1933 års hcp lista hade man inte mindre än 3 scratchspelare men hur det förhåller sig med detta är något oklart.

1940-talet

I september 1939 utbröt andra världskriget och detta fick till följd att försvaret lade beslag på Nybrofälet och använde bla klubbhuset till militär förläggning. Sedermera övergick dispositionsrätten till en ungdomsförening som rumsterade där till 1947 då fältet på nytt kom ystadgolfarna till godo.

1950-talet

Under början av 50-talet mångdubblades medlemsantalet och arbetsgrupper av olika slag bildades. Man såg till att bunkrar grävdes och rör för den livsviktiga bevattningen lades ner. Golfsporten överlag genomgick nu en stark utveckling från gubbsport till att mer bli en snobbliknande företeelse.

Invigning av ny bana
Lördagen den 30 maj 1953 invigdes den nya 6-hålsbanan spel, cocktailparty i klubbhuset och supé på Hotell Continental.
1953 var också året då det för första gången erbjöds träning på klubben. Detta i form av att amatörtränare (förstås upplärda av engelska pros) stod till förfogande för 3 kr/40 minuter. Juniorträning var gratis.

Redskapsförteckning (1953)
1 st Hästgräsklippare
1 st Greenklippare med motor
1 st Handgreenklippare av skotsk typ
1 st Gräsklippningsmaskin
1 st Plåttrumma
2 st Räfsor
1 st Spade
1 st Skyffel
1 st Hålningsapparat
9 st Hålbleck
6 st Flaggstänger

1960-talet

1970-talet

1980-talet

1990-talet

2000-talet

2010-talet