Junior YGK

Covid 19

Med hänsyn till rådande influensasituation så senareläggs start av gruppträningar för juniorer. Mer information följer när vi kan starta upp årets verksamhet.
Med vänlig hälsning,
Juniorkommittén