Rangen

Här informerar vi om Rangens öppettider, kostnad för bollar samt när Rangen är stängd för klippning. Vi har installerat ELLJUS på Rangen vilket innebär att ni kan träna när det är mörkt.

 

 

VÄLKOMMEN TILL YSTAD GOLFKLUBB ÖVNINGSOMRÅDE

FÖR ATT TRÄNA BEHÖVS ANTINGEN ETT BETAL-/KREDITKORT ELLER ETT YGK RANGEKORT.
YGK RANGEKORT KÖPS I SHOPEN. 

Möjligheten att betala med kontanter/mynt är helt borttagen. Således finns inga kontanter i automaten!

 

 

SÅ HÄR BETALAR DU:

BETAL-/KREDITKORT. Erhåller 25 bollar för 15:-. Beloppet dras direkt på kortet.

YGK RANGEKORT (Påfyllning och försäljning av YGK rangekort sker i shopen)

 • Varje hink på YGK rangekortet innehåller 34 bollar
 • Rangekort laddat med 11 hinkar á 34 bollar 200:-
 • Rangekort laddat med 23 hinkar á 34 bollar 400:-
 • Rangekort laddat med 36 hinkar á 34 bollar 600:-
 • Rangekort laddat med 50 hinkar á 34 bollar 800:-
 • Rangekort laddat med 70 hinkar á 34 bollar 1000:-

Det tillkommer en engångskostnad för rangekortet på 50:-

Ställ tillbaka hinken och snygga till den plats ni tränade från J

Att plocka bollar på rangen när bollmaskinen är ur funktion är att betraktas som stöld.

Ystad GK önskar Er trevlig träning

 

S Ä K E R H E T

På förekommen anledning måste det här tyvärr belysas

 • Absolut förbjudet att slå bollar över nätet!!

Övningsfältet är endast 225 meter långt! Längre slag än 225 m kan nå vägen som ligger i direkt anslutning bakom övningsområdet, vilket medför livsfara för bilister och övriga trafikanter på vägen.

 • Absolut förbjudet att slå bollar mot områden där människor befinner sig. Ropa FORE om någon kan träffas av din boll
 • Bollplockning på övningsfältet är strikt förbjudet, även när bollmaskinen är ur funktion/trasig.
 • Att ta med sig övningsbollar från övningsfältet är att betraktas som stöld och anmäls 
 • Skräpa inte ner, det finns papperskorgar
 • Ställ tillbaka hinkarna till bollmaskinen
 • För allas trevnad använd vett och sunt förnuft. Visa hänsyn J

Tack