Lokala regler

LOKALA REGLER VID YSTAD GOLFKLUBB

LOKALA REGLER VID YSTADS GOLFKLUBB
                                               Fastställs att gälla från den 1 feb 2017.
Out of Bounds (Regel 27)
Vita pinnar, samt belysningsstolpar och deras fundament på hål 18, utgör banans gräns.

Vattenhinder (Regel 26)
Hål 3. Droppzon
Om en boll är i eller det är så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret närmast greenen på hål 3, får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller, som ytterligare ett alternativ, med ett slags plikt droppa en boll i droppzonen bortom greenen.

Hål 11. Boll spelad provisoriskt under Regel 26-1
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 11 får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelas provisoriskt enligt Regel 26.
Om den ursprungliga bollen inte hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med boll som spelats provisoriskt.
Hindrande föremål (Regel 24)
a) Gröna 150-meterspinnar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.
b) Avståndsplattor (vit, gul, röd, blå, svartgul) grönvita plattor för utbildningsändamål, samt mattor och plattor vid orange tee, är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.
c) Grönfärgade plastmattor som skall skydda växande gräs är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.
d) Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig
e) Eltrådarna och deras fästen på de vita pinnarna på hål 3, 4 och 5 är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 är tillämplig.


Avståndsmätare (Regel 14-3)
Spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda sig av en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet, osv.), bryter spelaren mot Regel 14-3.
Plikten för detta är - matchspel – Förlust av hålet, slagspel – Två slag.
För ytterligare överträdelser – Diskvalifikation.

Organisk del av banan (Regel 13)
Övningsgreen och övningsbunkrar till höger om hål 9 är en del av spelfältet. Bollen spelas som den ligger.

Boll/Bollmarkering på green oavsiktligt rubbad (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas. Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens bol lpå green rubbas av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.


Plikt för brott mot lokal regel: Slagspel – två slag. Matchspel – Förlust av hål, utom för brott mot Regel 14-3 där spelaren diskvalificeras vid ytterligare överträdelser.
Tillfälliga Lokala Regler vid Ystad Golfklubb
Fastställs att gälla från den 4 juli 2017

Vattenhinder (Regel 26)
Hål 1. Boll spelad provisoriskt under Regel 26-1
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i sidovattenhindret bortom eller till höger om green på hål 1 får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26.
Om den ursprungliga bollen hittas utanför sidovattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.
Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26.
Om den ursprungliga bollen inte hittats eller identifierats inom de 5 minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

Onormala markförhållanden. (Regel 25)
Nysådda ytor eller områden förberedda för sådd är mark under arbete (MUA) från vilka spel är förbjudet.
Lättnad måste tas enligt Regel 25-1

Mark med djupa/tydliga spår eller nakna ytor som är en följd av pågående eller utförda arbeten i samband med ombyggnad av banan är onormala markförhållanden.
Lättnad får tas enligt Regel 25-1.

Hindrande föremål (Regel 24)
Nysatta tallplantor skall skyddas.
Om en sådan planta påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving
måste bollen lyftas utan plikt och droppas enligt regel 24-2.

Waste Area/Sandblotta
Mellan hål 10 och 16 samt söder bäckfåran till vänster om green på hål 14 finns ett område som är täckt med sand. Sanden är inte att betrakta som bunker och är inte ett hinder. Bollen skall spelas som den ligger eller förklaras ospelbar enligt regel 28. Klubban får grundas. Spelaren får söka efter bollen i området och därvid utan plikt vidröra bollen för att hitta eller identifiera den. Om bollen rör sig eller sanden flyttas när spelaren söker efter eller identifierar bollen skall läget återskapas och bollen återplaceras. Härvid får spelaren lämna en liten del av bollen synlig.