Lokala regler

LOKALA REGLER VID YSTAD GOLFKLUBB

LOKALA REGLER VID YSTADS GOLFKLUBB                                      Fastställs att gälla från den 25 juli 2018

Out of Bounds (Regel 27) Vita pinnar, samt belysningsstolpar och deras fundament på hål 18, utgör banans gräns.

Vattenhinder (Regel 26) Hål 1 och 11. Boll spelad provisoriskt under Regel 26-1. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret på hål 1 resp. hål 11 får spelare spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i regel 26. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger, eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. Om den ursprungliga bollen inte hittats eller identifierats inom 5 minuter, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

Hål 3. Droppzon Om en boll är i, eller det är så gott som säkert att en boll som inte hittats är i vattenhindret närmast green på hål 3, får spelaren fortsätta enligt regel 26 eller, som ytterligare ett alternativ, med ett slags plikt droppa en boll i droppzonen bortom greenen.

Hindrande föremål (Regel 24) Avståndsplattor, mattor och plattor vid orange tee, samt grönfärgade plastmattor som skall skydda växande gräs, är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 tillämpas. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 tillämpas.

Tallplantor skall skyddas. Om en sådan planta påverkar spelarens stans eller hans avsedda sving måste bollen lyftas, utan plikt, och droppas enligt regel 24-2.

Boll/bollmarkering på green oavsiktligt rubbad (Regel 18-2, 18-3, 20-1) När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motståndare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3) Spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder avståndsmätare för att bedöma eller mäta förhållande som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnad eller vindhastighet, o.s.v.) bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikten för detta är i matchspel – förlust av hål, och i slagspel – två slags plikt. För ytterligare överträdelser – diskvalifikation.

Organisk del av banan (Regel 13) Övningsgreen och – ”bunkrar” till höger om hål 9 är en del av spelfältet. Bollen spelas som den ligger.

Mellan hål 10 och 16 finns ett område täckt med sand, s.k. Waste Area. Sanden är en del av spelfältet och bollen skall spelas som den ligger eller förklaras ospelbar. Klubban får grundas.

Plikt för brott mot lokal regel; Slagspel-två slag. Matchspel -förlust av hål. Undantag- se ovan för brott mot regel 14-3.