Lokala regler

LOKALA REGLER VID YSTAD GOLFKLUBB

  LOKALA REGLER VID YSTAD GOLFKLUBB                                                                       Fastställs att gälla från den 9 september 2019

 

Out of Bounds (Regel 18) Vitmålade pinnar utgör banans gräns.

Pliktområde (Regel 17) - Droppzon (Regel 14) Hål 3 Om en boll är i, eller det är så gott som säkert att en boll som inte hittats är i pliktområdet närmast greenen på hål 3, får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1 eller, som ytterligare ett alternativ, med ett slags plikt spela en boll i droppzonen (DZ) bortom greenen. Vid droppning skall bollen landa i, stanna i, och spelas från droppzonen.

Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16) Avståndsplattor, mattor och plattor vid orange tee, samt grönfärgade plastmattor som skall skydda växande gräs, är oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16.1 tillämpas.

Flyttbara tillverkade föremål (Regel 15) 150-meterspinnar är flyttbara tillverkade föremål. Regel 15.2 tillämpas.

Organisk del av banan. (Regel 8) Övningsgreen och ”bunkrar” till höger om hål 9 är en del av spelfältet. Bollen spelas som den ligger.

Plikt för brott mot lokal regel i såväl matchspel som slagspel – allmän plikt

Lokal föreskrift. Bunkerkrattor Hela krattan skall placeras i bunkern med skaftet tvärs spelriktningen.