Lokala regler

LOKALA REGLER VID YSTAD GOLFKLUBB

 

LOKALA REGLER VID YSTAD GOLFKLUBB                                                                             Fastställs att gälla från den 24:e maj 2019.

 

Out of Bounds (Regel 18) Vitmålade pinnar utgör banans gräns.

Pliktområden (Regel 17) Hål 1 Om spelaren inte vet om spelarens boll är i pliktområdet kring greenen på hål 1 får spelaren med ett slags plikt spela en provisorisk boll enligt ett av nedanstående alternativ. - från föregående plats, eller med utgångspunkt från den förmodade skärningspunkten,  - i flagglinjen, eller - inom två klubblängder i sidled.

Spelaren får bara använda ett av ovanstående alternativ! Om den ursprungliga bollen hittas utanför pliktområdet måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i pliktområdet inom tre minuters söktid, får spelaren välja att spela den bollen som den ligger, eller fortsätta med den provisoriska bollen. Om den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuter, eller det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet, blir den provisoriska bollen i spel.

Pliktområde (Regel 17) - Droppzon (Regel 14) Hål 3 Om en boll är i, eller det är så gott som säkert att en boll som inte hittats är i pliktområdet närmast greenen på hål 3, får spelaren ta lättnad enligt regel 17.1 eller, som ytterligare ett alternativ, med ett slags plikt spela en boll i droppzonen (DZ) bortom greenen. Vid droppning skall bollen landa i, stanna i, och spelas från droppzonen.

Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16) Avståndsplattor, mattor och plattor vid orange tee, samt grönfärgade plastmattor som skall skydda växande gräs, är oflyttbara tillverkade föremål. Regel 16.1 tillämpas.

Flyttbara tillverkade föremål (Regel 15) 150-meterspinnar är flyttbara tillverkade föremål. Regel 15.2 tillämpas. Organisk del av banan. (Regel 8) Övningsgreen och ”bunkrar” till höger om hål 9 är en del av spelfältet. Bollen spelas som den ligger.

Plikt för brott mot lokal regel i såväl matchspel som slagspel – allmän plikt

 

Lokal föreskrift. Bunkerkrattor Hela krattan skall placeras i bunkern, med skaftet i spelriktningen.