10

Par
5
Index
14
Vit
490m
Gul
475m
Blå
380m
Röd
380m
Orange
325m

10

Par
5
Index
14
Vit
490m
Gul
475m
Blå
380m
Röd
380m
Orange
325m

Dogleg vänster

Slå ut mellan fairwaybunkrarna, andra slaget till höger sida av fairway. Undvik bunkrarna till vänster. Tredje slaget fram till en stor inbjudande green.